SBB Re 6/6 11629 Interlaken rot ohne Klimaanlage Epoche V (EYRO Modellbahn GmbH)